APEL ENJANG DINTEN KEISTIMEWAAN

Kamis, 31 Agustus 2017 09:25:12 - Oleh : Sekretariat

By Hr@y

PUASA TAK MENYURUTKAN UPACARA

BUPATI SAFARI TARAWEH DI BAITUL GOFAR SLAMREJO GIRIMULYO

SURVEY PISEW CAMAT GIRIMULYO MAMPIR DUNG BANTENG

Perayaan Hari Tri Suci Waisak umat Budha Berdana.

AL-HUDA Putaran ke Dua

Kamis Pon suryo 31 Agustus 2017 wanci tabuh 07.30 wedal iring kilen, mapan wonten ing plataran kantor Kecamatan Girimulyo kagem mengeti diten keistimewaan ngayogyakarta ngawontenaken apel enjang, Camat Girimulyo (Purwono,S.Sos) minogko penghageng apel mbok bilih bergodho apel sedoyo punggowo kecamatan girimulyo (karyawan-karyawti) wonten ing sak selanipun apel Camat Girimulyo paring pemut ing mbok bilih rasukan engkang kulo lan panjenengan sami agem meniko kedahipun ingkang rasukan mawi adi dalem (lurik) ingkang rasukan kembang-kembang meniko kagunganipun utawi agemanipun kapangranan milo kanthi mekaten enkang badhe dateng kito ketdah nderek nopo engkang dodos aturanipun mawi serat edaran engkang sampun wonten.

« Kembali | Kirim | Versi cetak